Tietoa yrityksestä

Historiaa

Niklaamo Rautio Oy on toiminut jo vuodesta 1952. Perheyritys on keskittynyt pintakäsittelyyn ja hiontaan. Omakotitalon alakerrasta lähtenyt toiminta aloitettiin Rosbergin kahvipannujen ja Oraksen tuotteilla. Nykyisiin tiloihinsa Niklaamo Rautio Oy siirtyi vuonna 1962. Turun Itäharjun teollisuusalueella sijaitsevaan kiinteistöön.

Ympäristöasiat

Niklaamo Rautio Oy:ssä käytettävä vesienkäsittelylaitteisto on kemiallinen saostus-selkeytys-suodatuslaitos, jossa osa vedestä dekantoidaan suoraan. Saostumaosa suodatetaan nauhasuotimelle neutralointiin ja siitä edelleen viemäriin. Suodatinkangas (jäte) päätyy Ekokemin käsittelylaitokselle.
Laitteistolla voidaan käsitellä useimpia pintakäsittelyssä muodostuvia jätevesiä, jotka sisältävät 3- tai 6-arvoista kromia, kuparia, nikkeliä ja sinkkiä. Laitteistolla voidaan käsitellä myös kadmium- ja lyijypitoisia vesiä.
Laitteisto on panostoiminen. Vedet pumpataan reaktoriin logiikan ohjaamana ottamalla huomioon vesien muodostuminen prosesseissa tehtaan puolella.

Uudella vesienkäsittelylaitteistolla päästään reilusti alle Turun kaupungin viemärilaitoksen asettamien ohjearvojen.

Puhdistamo

Lähde: Niklaamo Raution vesienkäsittelylaitteisto täyttää tiukimmatkin laatuvaatimukset. Ekokem Oy Ab:n uutisjulkaisu 2/98